skip to Main Content

Se inn i fremtiden

I Spotfire kan du lage prediktive modeller og simuleringer. Løsningen inneholder verktøy som gjør det lettere for fagekspertene å løse problemer – publiser løsningen og du har et analyseverktøy som kan benyttes av alle.

Sammenstille – analysere – beslutte = Spotfire
I Spotfire kan du sammenstille neste ubegrensede mengder data som gjør at du vil oppdage nye sammenhenger og muligheter. Datagrunnlaget kan bearbeides direkte i løsningen før det benyttes i en eller flere visualiseringer. Flere visualiseringer kan settes sammen i et dashbord som gir deg full oversikt slik at du kan ta de riktige beslutningene.

Alle data i én løsning
Med Spotfire kan du sammenstille informasjon fra alle dine informasjonskilder. Data kan hentes inn ved bruk av koblinger mot kildesystemer og databaser eller leses inn i lokalt. Løsningen er tilrettelagt for analyse av ustrukturerte data som pdf, dokumenter, mail, sosiale kanaler etc.

Gode data gir bedre analyser
Gode data er en forutsetning for gode analyser. Spotfire gir deg muligheter for å enkelt behandle, oppdatere og endre dataene. Dette gir deg god kontroll og høyere kvalitet på datagrunnlaget på tvers av ulike datakilder.

Se inn i fremtiden
I Spotfire kan du lage prediktive modeller og simuleringer. Brukerne kan i et enkelt grensesnitt se hva som skjer i morgen uten å ha kunnskap om beregningene som skjer i systemet.

Støtte for maskinlæring og kognitive søk
Spotfire har funksjonalitet for maskinlæring og kognitive søk som kommer til nytte ved analyse av Big Data og IoT datakilder. Dette gjøre det enklere å håndtere store datamengder og å avdekke komplekse sammenhenger. Brukerne kan ha fokus på analyse og tiltak.

Lokasjonsanalyser og kart gir ny innsikt
Du får en unik visuell oversikt når lokasjonsanalyse og kartløsninger benyttes i kombinasjon med kvantitative data. I Spotfire har du innebyggede kartløsninger, og det ligger til rette for å benytte egenproduserte grafiske fremstillinger.

Analyse av levende data
Visualisering av levende data gir deg kunnskap om hendelser i sanntid. Gjennom Spotfire har vi verktøy for innsamling og administrasjon av data fra mange ulike plattformer og teknologier. Det gjør at du kan iverksette tiltak idet muligheter og trusler oppstår.

Skalerbare løsninger på mobile plattformer
Våre løsninger skaleres for å tilpasse ditt behov, enten dette er enklere løsninger med et fåtall brukere lokalt eller komplekse løsninger som ligger i skyen for store selskaper. Spotfire legger til rette for samhandling med deling av datakilder og analyser i en felles løsning. Løsningen kan benyttes på alle mobile plattformer.

Tibco Spotfire referanser

NXP

Se flere Tibco Spotfire referanser. Her kan du også avgrense på bransje og region.

Ønsker du bedre analyser, bearbeiding og utnyttelse av dine logistikkdata?

Vi gir deg en time gratis rådgivning!

=
Back To Top